Úvodní slovo

Královské město Slaný a Občanské sdružení Potala Vás srdečně zvou na akce Dnů tibetské kultury ve Slaném, které pořádají ve dnech 30. března—3. dubna 2009

Tibet - ilustrační foto Daniel Berounský
Tibet – ilustrační foto Daniel Berounský

Letošním osmým ročníkem festivalu národních kultur pokračujeme ve snaze představit slánským občanům a návštěvníkům královského města Slaného svébytnost jiných kultur a odlišnosti způsobu života v různých zemích světa. Tento ročník však po sedmi letech vybočuje z předchozí řady festivalů. A to tím, že poprvé není zaštítěn příslušným velvyslanectvím v České republice a finančně se na něm nepodílí žádný podnikatelský subjekt. Městu organizačně s festivalem pomáhá pouze Občanské sdružení Potala a řada dobrovolníků. Proč tomu tak je? Důvodem jsou politické souvislosti. Tibet je dlouhá léta obsazen čínskými vojsky a jeho originální kultura postupně odumírá pod tlakem čínské správy. Zároveň Čína odmítá jakékoliv ústupky z tlaku, který na Tibet a jeho nejvyššího představitele 14. dalajlámu již šedesát let vyvíjí. Tím, že město Slaný uspořádalo Dny tibetské kultury v samostatné režii, nebylo potřebné dělat jakékoliv programové „úlitby“.

Díky výše naznačeným souvislostem naleznete v programu Dnů tibetské kultury skutečné „lahůdky“. Kromě vynikajících filmových dokumentů se jedná především o nevšední setkání. S českými cestovateli, s odborníky, kteří svůj profesní život zaměřují na tibetskou kulturu, ale mělo by dojít i k besedám s Tibeťany, kteří představí své kulinářské umění a obřadní hudební nástroje. Jedním z vrcholů slánského festivalu bude určitě tvůrčí dílna staré techniky tisku tibetských knih z originálních jalovcových ručně vyřezávaných desek. A to vše pod dohledem PhDr. Zuzany Ondomišiové — české odborné autority v oblasti etnologie a orientalistiky. Tradičně je značná část programu zaměřena na děti. Od besed, malování thank, až po nejrůznější vědomostní soutěže. Věřím, že si každý návštěvník Dnů tibetské kultury ve Slaném nalezne, co je jeho srdci nejbližší a dojde k většímu povědomí veřejnosti o jedné z nejzajímavějších kultur světa, která se po staletí vyvíjela v drsných klimatických podmínkách Himalájí.

Ivo Rubík
starosta města Slaný

DNY TIBETSKÉ KULTURY VE SLANÉM v roce 50. výročí odchodu tibetského dalajlámy do exilu pořádají Město Slaný ve spolupráci s Občanským sdružením Potala.

^ na začátek stránky